Suirbhé ar phacáistiú bia mara


A Chara,

Tagann an staidéar seo faoi réir scóip thionscadal taighde Neptunus arna mhaoiniú ag INTERREG Limistéar an Atlantaigh (EAPA_576/2018). An aidhm atá ag an tionscadal deiseanna a sholáthar don aistriú chuig geilleagar ciorclach in earnáil an bhia mara i Limistéar an Atlantaigh.

Tá sé ríthábhachtach go nglacfá páirt agus níl le déanamh agat ach freagraí a thabhairt ar 3 ghrúpa ceisteanna a thógfadh tuairim is 10 nóiméad le freagairt. Is ar bhonn deonach, anaithnid agus faoi rún a ghlacfar páirt sa cheistneoir, agus ní úsáidfear na freagraí ach amháin chun críche an staidéir seo.  Ní bheidh aon nasc ann idir sonraí pearsanta agus do chuid freagraí.

Bainfear úsáid as na torthaí chun foilseacháin eolaíocha a ullmhú agus chun tacú le forbairt polasaithe poiblí a bhfuil sé mar aidhm acu úsáid éifeachtach as pacaistíocht bia mara a chur chun cinn.

Go raibh maith agat as páirt a ghlacadh sa suirbhé seo agus roinn an nasc chuig an suirbhé le do theagmhálacha, más féidir.

Go n-éirí leat!